HOTELUL ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA TARIFELE (pentru cei care au făcut o rezervare cu un tarif această regulă nu se aplică).

Tarifele includ toate taxele.

Primirea camerei (Check-In): începând cu ora 14:00-20:00.

Eliberarea camerei (Check-Out): până în ora 10:00.

Pentru o rezervare online fără card se aplică următoarele condiții:

Pentru promoția ”Înscrieri timpurii” este o condiție de plată integrală, în termen de 7 zile lucrătoare de la data rezervării, urmând ca dovada plății să fie transmisă pe e-mail [email protected] în caz contrar rezervarea este considerată negarantată.

În cazul anulării unei rezervări promoționale banii nu se returnează decât în caz de deces sau boli incurabile, cu documentele necesare, reținându-se contravaloarea unei nopți de cazare.

În cazul anulării unei rezervări promoționale, în afara motivelor de mai sus, banii nu se returnează dar se poate reprograma rezervarea pentru anul următor în aceeași perioadă dar la tarifele anului aferent.

Pentru rezervările ce nu fac obiectul ofertelor promoționale se aplică următoarele reguli:

Rezervările pentru care nu a fost plătit un avans și/sau pentru care nu s-a făcut un depozit în prealabil de 30% din valoarea totală a sejurului sunt considerate de către hotel rezervări negarantate.

Pentru rezervările garantate sau plătite în avans:

Dacă în confirmarea scrisă primită de la hotel nu sunt alte condiții specificate, atunci:

  • Termenul de anulare al unei rezervări, fără a se percepe penalități, este cu 15 (cincisprezece) zile înainte de sosire. Avansul achitat se restituie în termen de 30 de zile de la cererea de anulare. În cazul anulării și rambursării plății avansului, vom percepe o taxă de manipulare de 25 lei, plus comisioanele bancare.
  • Pentru anulările făcute într-un interval mai mic de 15 (cincisprezece) zile dar până în 72 de ore înainte de sosire,  se percepe contravaloarea primei nopți de cazare, sumă care se reține din avansul plătit.
  • Pentru anulările făcute într-un interval mai mic de 72 de ore înainte de sosire, sau în caz de neprezentare, se percepe întreaga contravaloare a rezervării, sumă care se reține din avansul plătit.
  • În caz de neprezentare hotelul își rezervă dreptul de a elibera camera/camerele pentru restul sejurului.

Se acceptă rezervări făcute cu cel puțin de 3 zile înainte de data sosirii doar în baza locurilor disponibile.

Modificările survenite în urma oricaror rezervări trebuie efectuate în scris la adresa de e-mail : [email protected].  Nici o modificare nu va fi garantată până în momentul primirii în scris de către hotel. Tarifele survenite în urma modificărilor pot varia, în funcție de natura schimbării, cât și de disponibilitatea în momentul modificării aduse rezervărilor.

Orice anulare de rezervare a camerei se va trimite în scris la adresa de e-mail: [email protected]  conform condițiilor de mai sus. Nici o anulare nu va fi garantată până în momentul primirii în scris de către hotel.

Pe teritoriul hotelului funcționează mai multe camere video de supraveghere.

La părăsirea camerelor ușile trebuie încuiate întotdeauna.

Dacă găsiți bunuri uitate vă rugăm să le predați la recepție.

Recomandăm folosirea seifurilor disponibile în camere și la recepție pentru depozitarea obiectelor de valoare. Nu ne asumăm niciun fel de răspundere pentru obiectele uitate, pierdute sau presupus furate în incinta Hotelului Dunărea. 

Dacă părăsiți hotelul vă sugerăm să lăsați cheia la recepție. În caz de pierdere a cheii veți avea de plătit un plus de 50 lei.

Este interzisă depozitarea materialelor inflamabile, toxice, explozive în cameră.

Vă rugăm să nu folosiți espressor, boiler, fier de călcat sau reșou în cameră.

În caz că observați orice defecțiune în dotarea camerei, vă rugăm să anunțați la recepție.

Vă rugăm să respectați liniștea publică, să nu deranjați confortul altor oaspeți, mai ales după orele de liniște (22:00).

Dotarea hotelieră trebuie folosită corespunzător.

Daunele sau pagubele provocate vor fi plătite de către autorul acestora sau de reprezentantul lor legal.

În camere locurile pentru fumat sunt balcoanele.

În caz de fumat în spații interzise vom adăuga la plata Dumneavoastră o penalizare/amendă de 300 lei!

Clientul trebuie să se conformeze uzanțelor hoteliere. Acesta va trebui să respecte liniștea în hotel cât și normele de conviețuire socială și cele morale. 

De asemenea, oaspetele Hotelului Dunărea trebuie să aibă grijă de bunurile proprietatea hotelului lăsate în folosința sa pe perioada cazării. Orice încălcare a uzanțelor hoteliere sau a normelor morale și de conviețuire socială dă dreptul hotelierului să întrerupă imediat contractul/cazarea, fără niciun preaviz. 

Ne rezervăm dreptul de a refuza cazarea în Hotel Dunărea oaspeţilor în stare de ebrietate, nepoliticoși sau turbulenți, care prin atitudinea lor aduc prejudicii imaginii hotelului sau deranjează alți oaspeţi. Contravaloarea eventualelor distrugeri sau degradări ale bunurilor materiale aparținând Hotelului Dunărea va fi suportată de către cei vinovați de producerea acestora. 

Ne rezervăm dreptul de a evacua din hotel oaspeții cu atitudine necorespunzătoare. 

Ținând cont de cele menționate mai sus, ne rezervăm dreptul de a ne selecta oaspeții. 

Nu agreăm: comportamentul necivilizat sau agresiv, manifestări fizice sau verbale obscene, tonul nepotrivit, insultele, hărţuirea fizică, sexuală sau orice abuz fizic sau psihic asupra unei persoane, a oaspeţilor sau a oricărei persoane din ansamblul hotelier.